Справочник сварочных определений и терминов - Shindaiwa
Зварювальний трансформатор
Що таке зварювальний трансформатор, визначення, класифікація.

Зварювальний трансформатор

Зварювальний трансформатор – це пристрій, що перетворює змінну напругу вхідної мережі у змінну напругу для електрозварювання. Основним його вузлом є власне трансформатор, що понижує напругу мережі до напруги холостого ходу, яка становить зазвичай 50-60 В.

Сила струму у зварювальному трансформаторі може регулюватися зміною індуктивного опору ланцюга або за допомогою тиристорів (фазне регулювання).

Зварювальні трансформатори класифікуються наступним чином:

  • за кількістю робочих місць, що обслуговуються,
  • за фазністю напруги у мережі: однофазні, трифазні,
  • за конструкцією.

За конструкцією пристрою виділяють:

  • Моделі з номінальним магнітним розсіюванням. Вони складаються з двох частин: трансформатора і дроселя для регулювання напруги.
  • Вироби зі збільшеним магнітним розсіюванням – мають більш складну конструкцію з декількох рухомих обмоток, конденсатора або імпульсного стабілізатора та інших елементів.
  • Тиристорні моделі – порівняно новий тип подібних пристроїв. Вони складаються з силового трансформатора і тиристорного фазорегулятора. Тиристорні моделі мають меншу вагу в порівнянні з іншими типами.

До характеристик зварювальних трансформаторів відносяться:
 - коефіцієнт потужності,
 - напруга мережі (первинна напруга),
 - вторинна напруга,
 - потужність,
 - межі регулювання струму.

Коефіцієнт потужності – безрозмірна фізична величина, що характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору наявності у навантаженні реактивної складової. Коефіцієнт потужності дорівнює відношенню споживаної електроприймачем активної потужності до повної потужності. Активна потужність витрачається на здійснення роботи. Повна потужність – геометрична сума активної та реактивної потужностей (у разі синусоїдних струму і напруги).

Номінальною первинною напругою трансформатора називається така напруга, яку, необхідно підвести до його первинної обмотки, щоб на затискачах розімкнутої вторинної обмотки отримати вторинну номінальну напругу, що вказана у паспорті трансформатора.

Номінальною вторинною напругою називають напругу, яка встановлюється на затисках вторинної обмотки при холостому ході трансформатора (до затискачів первинної обмотки підведена напруга, а вторинна обмотка розімкнута) і при підведенні до первинної обмотки номінальної первинної напруги.

Потужність трансформатора напруги гранична – удавана потужність, яку трансформатор напруги тривало віддає при номінальній первинній напрузі, поза класів точності, і при якій нагрів усіх його частин не виходить за межі, допустимі для класу нагрівостійкості даного трансформатора.

Межі регулювання зварювального струму указують мінімальні і максимальні значення струму, які можуть бути використані при зварюванні.

Зварювальні трансформатори, що застосовуються в агрегатах і генераторах Shindaiwa, забезпечують їх відмінні технічні характеристики

 ✎ 
Дата останньої зміни: 19 06 2024
Оберіть зручну для Вас мовну версію Выберите удобную для Вас языковую версию