Справочник сварочных определений и терминов - Shindaiwa
Зварювальний інвертор - зовнішній вигляд
Зварювальний інвертор (інверторне джерело зварювального струму – ІДЗС). Принцип дії та склад обладнання. Переваги та недоліки інверторного джерела живлення зварювальної дуги.

Зварювальний інвертор

Приклад зварювального інвертора Зварювальний інвертор - зовнішній вигляд

Зварювальний інвертор (інверторне джерело зварювального струму – ІДЗС). – це один з видів джерела живлення зварювальної дуги. Інверторні джерела зварювального струму для усіх видів зварювання побудовані однаково. Відмінність полягає лише у формованій вольт-амперній характеристиці. Тому можливий випуск універсальних ІДЗС, придатних для різних видів зварювання (MMA, TIG, MIG/MAG).

Принцип дії інверторного джерела зварювальної дуги

  • Працює від мережі змінного струму напругою 220 або 380 вольт і частотою струму 50 Гц.
  • Зварювальний струм, що надходить в інвертор, проходить через діодний міст, де він згладжується і стає постійним.
  • Отримана електрична енергія проходить через блок транзисторів (з великою частотою комутації), в результаті виходить знову змінний струм тільки з більшою частотою – 20-50 кГц.
  • Далі, напруга струму перетворюється, вона на виході інвертора знижується до 70-90 вольт. Згідно із законом Ома зниження напруги дає підвищення сили струму. На виході (на кінці електрода) буде сила струму, що дорівнює 100-200 ампер. Це і є сила струму зварювання.

Інверторне джерело зварювального струму складається з таких частин:

  • випрямляч,
  • інвертор, зібраний з транзисторів,
  • трансформатор, який знижує напругу,
  • встановлений на виході випрямляч.

Переваги інверторного джерела живлення зварювальної дуги:
 - Головною позитивною якістю інвертора є мінімальна вага (через малі розміри трансформатора).
 - Має широкий діапазон регулювання зварювального струму.
 - Легко варить досить товсті металеві деталі (завдяки високому струму і низькій напрузі).
 - Електрод не прилипає до поверхні металу (функція «Arc Force»).
 - Процес запалювання електрода спрощений за рахунок подачі на його кінець на початку роботи струму великої сили (функція Hot Start).
 - При короткому замиканні зварювальний струм знижується до мінімуму, що не дозволяє електроду залипати при зіткненні з деталлю (функція «Anti-Sticking»). Це оберігає апарат від виходу з ладу.

Недоліки ІДЗС:
 - Обмеженість за коефіцієнтом завантаження, що пов'язано зі значним нагріванням елементів схеми.
 - Підвищена чутливість до вологості повітря і конденсату, що випадає всередині корпусу.
 - Високий (а часто-густо – небезпечний) рівень створюваних високочастотних електромагнітних завад. Ця проблема частково вирішується застосуванням, так званої, поліпшеною широтно-імпульсної модуляції і синхронними випрямлячами у вторинних ланцюгах.

Використання інверторних технологій призвело до зменшення габаритів і маси зварювальних апаратів, поліпшення якісного показника зварювальної дуги, підвищення ККД, мінімального розбризкування при зварюванні, дозволило реалізувати плавні регулювання зварювальних параметрів.

Зварювальні інвертори – це найсучасніші зварювальні апарати, які в даний час майже повністю витісняють на другий план класичні зварювальні трансформатори, випрямлячі та генератори.

Дизельні зварювальні генератори Shindaiwa гарантують стабільність напруги на виході генератора, внаслідок чого відмінно справляються з електроживленням зварювальних апаратів інверторного типу (DG45MK, DG25MK).

 ✎ 
Дата останньої зміни: 11 06 2024
Оберіть зручну для Вас мовну версію Выберите удобную для Вас языковую версию